Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy ASP w Warszawie

PO CO MI ZWIĄZEK ZAWODOWY?

Nasza komisja działa od marca 2022 roku jako komisja zakładowa tylko przy naszej uczelni. Zachęcamy do dołączenia – im nas więcej, tym skuteczniej możemy działać. Zapraszamy zarówno nauczycielki i nauczycieli akademickich, osoby pracujące w administracji, doktorantki i doktorantów i wszystkie inne osoby współpracujące z ASP w Warszawie niezależnie od rodzaju umowy.

Wspieramy się w trudnych sytuacjach dotyczących warunków pracy i zatrudnienia. Konsultujemy ważne dokumenty, takie jak zasady rozdzielania podwyżek, regulamin pracy i regulamin wynagradzania, bierzemy udział w pracach Komisji Socjalnej i Senatu ASP w Warszawie. Zabieramy głos w ważnych sprawach dotyczących naszej Uczelni. Udzielamy wsparcia merytorycznego i prawnego, reprezentujemy osoby pokrzywdzone. Współpracujemy z siostrzanymi komisjami w innych polskich uczelniach, łącząc siły i wypowiadając się wspólnym głosem na rzecz naszego środowiska. Działamy na rzecz równości i przejrzystości w naszym miejscu pracy. Oprócz tego tworzymy inkluzywną przestrzeń integracji osób pracujących na różnych wydziałach i różnych stanowiskach: planujemy wspólne działania społeczne i artystyczne.

 

Jak mogę dołączyć do związku zawodowego?

Wyślij mejl na adres ip.asp.wwa@gmail.com z informacją o chęci dołączenia. W odpowiedzi prześlemy deklarację członkowską i poinformujemy o dalszych krokach.

 

Czy muszę się ujawnić przed pracodawcą?

Nie, informacja o przynależności do związku zawodowego jest poufna i pracodawca nie ma prawa żądać jej ujawnienia. Co pół roku komisja składa do pracodawcy informację o

liczbie członkiń i członków bez podawania ich danych. Natomiast w przypadku planowanego zwolnienia pracodawca zwraca się do związków działających w zakładzie pracy z prośbą o informację czy dana osoba jest reprezentowana przez związek. Możemy wtedy podjąć z wyprzedzeniem działania zapobiegające zwolnieniu.

 

Czy wstąpienie do związku oznacza wejście w konflikt z pracodawcą

Nie. Przynależność związkowa jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych konstytucją i służy temu, abyśmy mogli skutecznie negocjować z pracodawcą warunki naszej pracy. Związki pełnią również funkcję doradczą i konsultują różne dokumenty, aby – kiedy to możliwe – uzgodnić interes wspólnoty akademickiej z wymogami innych stron.

 

Ile wynosi składka?

Wysokość składki ustala komisja w głosowaniu, obecnie wynosi ona nie więcej niż 20 złotych miesięcznie. Jej część przeznaczana jest na działania centrali Inicjatywy Pracowniczej.

 

Czy trzeba brać udział w spotkaniach?

Mniej więcej raz w roku odbywają się zebrania walne, podczas których wybierane są władze komisji albo jej reprezentanci na zjazd całego związku. Zapisanie się do związku nie oznacza konieczności udziału w comiesięcznych spotkaniach roboczych, jednak jest ono mile widziane. Sami identyfikujemy i rozwiązujemy problemy w miejscu pracy – nikt nas w tym nie wyręczy.

 

Czym jest Inicjatywa Pracownicza?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie los członkini i członka związku zależy od zaangażowania innych i odwrotnie.

kontakt: ip.asp.wwa@gmail.com

więcej informacji: http://www.ozzip.pl