Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie 2022/2023

Opublikowano 3 października 2023

Już po raz trzeci prezentujemy "Raport roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie", informujący o najistotniejszych kwestiach podejmowanych we wszystkich obszarach działalności Akademii w minionym roku akademickim. Kolejna edycja podsumowuje najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z udziałem naszych dydaktyczek i dydaktyków, studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów, a także dokonania pozostałych przedstawicielek i przedstawicieli społeczności naszej uczelni w roku akademickim 2022/2023.

"W mojej ocenie pod wieloma względami był to rok przełomowy. Definitywnie zapomnieliśmy o trudnościach związanych z pandemią COVID-19 oraz nie straciliśmy zapału i optymizmu we wspieraniu naszych ukraińskich przyjaciół. Pomimo znacząco ograniczonych środków finansowych byliśmy widoczni na każdym polu naszej aktywności na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odpowiedzią na niekończący się kryzys zdrowotny, polityczny i ekonomiczny okazała się niezwykle pozytywna i różnorodna oferta Akademii, o czym świadczy ogrom działań prezentowanych w bieżącym "Raporcie". Jako Rektor jestem dumny ze wszystkich dokonań całej społeczności akademickiej, stanowiących najlepszą promocję naszej uczelni – budujących jej prestiż i przynoszących zasłużoną chlubę" – podsumowuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski.

Koncepcja i koordynacja wydania: Prot Jarnuszkiewicz, Michał Leszczyński
Redakcja: Anna Kowalik, Michał Leszczyński, Piotr Szymor, Justyna Tomczuk, Ewa Troć, Katarzyna Trzeciak
Adiustacja merytoryczna: Artur Winiarski
Tłumaczenie: Ewa Dedo ExLibro Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych
Projekt graficzny serii wydawniczej: Marta Lachowska
Skład i infografiki: Ania Wieluńska
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Raport roczny Zespołu Rektorskiego ASP w Warszawie 2022/2023 (PDF, 5,76 MB)