Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa "Communication/Communicare" na Poznań Design Festiwal 2023

Opublikowano 19 września 2023

W dniach 22 września – 1 października 2023 podczas dziesiątej edycji festiwalu Poznań Design Festiwal 2023 w Starym Browarze będzie prezentowana zorganizowana przez wydział Wzornictwa ASP w Warszawie wystawa "Communication/Communicare". Zespół kuratorski: Ewa Maria Śmigielska, Magdalena Małczyńska-Umeda, Jakub Pionty. Autorki i autorzy prac: Natalia Gil, Jana Górska, Dominik Krzysztofik, Monika Mamzeta, Agnieszka Odziemkowska. Autorki i autorzy tekstów: Beata Chmiel, Magda Figzał-Janikowska, Jiao Xingtao, Aleksander Ludwiński, Maja Rowecka, Zeng Tu.

Communication/Communicare

Design i jego praktyki mogą być rozumiane jako forma komunikacji. Przekraczając perspektywę badań kultury i komunikacji wizualnej, gdzie wrażenia są najistotniejsze, przemieszczamy się w stronę doświadczania. Tu ważny jest balans między komunikacyjnym celem projektu, a jego atrakcyjną oraz niebanalną formą. Uczymy się percepcji świata z perspektywy projektanta i jego wrażliwości, zaś bliskie związki praktyk designu i sztuki pozwalają nam doświadczać spójnie skonstruowanej rzeczywistości. Emocjonalny wymiar tego procesu może być dziś drogą do lepszego rozumienia kultury designu jako spersonalizowanego, przyjaznego oraz dostosowanego do realnych potrzeb doświadczenia. Jego holistyczny wymiar skłania nas do refleksji zanurzonej w szerokim kontekście, którego pojęcia tworzą perspektywę komunikacji. Skupiając się z kolei na głębi przekazu, zbliżamy się do aspektu społeczno-socjologicznego, który pozwala nam zobaczyć wpływy, jakie czerpie design z tradycji przekazu. Ideą wystawy jest ukazanie właśnie tej strony form komunikatów. Osoby widzowskie będą mogły zobaczyć przykłady form komunikowania, stworzone w różnych materiach.

"Po sukcesie jakim były wcześniejsze wystawy Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie: "Dobrostan Subiektywny", "Formy Różnorodności" oraz "Projektowanie Doświadczeń", a także wystawa "Wzajemna Ciekawość vol.2", podczas kolejnych edycji festiwalu: Poznań Design Festiwal 2022, 2021 oraz 2020, w tym roku ponownie zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w festiwalu i poproszeni o stworzenie wystawy dla tegorocznej edycji" – mówi Ewa Maria Śmigielska z zespołu kuratorskiego.

Opisy projektów

"INK", Monika Mamzeta

Projekt tatuażu autorstwa Marii Czarneckiej (wówczas studentki Pracowni Rzeźby prof. Wiktora Gutta i dr. Cezarego Koczwarskiego na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), został wyłoniony spośród blisko 50 zgłoszeń, które wpłynęły w 2020 roku na międzynarodowy konkurs „Idzie RAK… będzie ZNAK”. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu tatuażu do umieszczenia na zrekonstruowanej po mastektomii piersi Moniki Mamzety, która konkurs rozpisała i zorganizowała wraz z Wall Gallery. Projekt wieńczyło wykonanie zwycięskiego tatuażu przez tatuatora Marka Andrearczyka. Proces ten został utrwalony w trwającym 4'20" filmie INK. Film powstał w 2021 roku.


Kadr z filmu "Ink" Moniki Mamzety.

"Nowe święte symbole", Natalia Gil

Projekt jest efektem rozważań na temat „estetyki duchowości” i skierowany jest do osób, które chciałyby korzystać z tej estetyki bez obciążenia bagażem ideologicznym. Nowe „święte” symbole zostały stworzone na dwa sposoby. W wyniku pierwszego, opartego na wrażliwości i subiektywnych odczuciach powstało 12 symboli. Drugi sposób bazował na współpracy ze specjalistą od sztucznej inteligencji. Na podstawie 2000 zebranych znaków-symboli stworzył on algorytm generujący nowe znaki. Komputer wykorzystano po to, aby pokazać bardziej obiektywne od tradycyjnego podejście. Chodziło też o ukazanie możliwości, jakie daje nowa technologia używana jako narzędzie projektowe oraz badawcze. Znaki przedstawione są w różnorodnych kontekstach podkreślających ich duchowy charakter – na ciele, muralach, tkaninach. Publikacja zestawia zdjęcia i grafiki 12 symboli oraz znaki wygenerowane przez sieć neuronową. Element dodatkowy to specjalnie zaprojektowany alfabet asemiczny, który dopełnia wrażenia "świętej księgi", będącej polem do "wypełnienia treścią".

Autor sieci neuronowej: Jan Ludziejewski
Projekt powstał w 2021 roku jako dyplom magisterski na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotor: dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor uczelni
Zdjęcia: Natalia Gil
Animacja na TV oraz obiekty – książka i dwa dywany

"Nowe święte symbole", Natalia Gil.

"Mój drugi Tatuaż", Jana Górska

Coraz częściej rozpowszechniany jest wizerunek tatuaży w przestrzeni publicznej. Bez trudności można już spotkać wytatuowanych lekarzy czy prezesów. Łączy się to z faktem doczesności ciała. Ciało, które teraz uznajemy za nasze jest chwilowe jak t-shirt, który akurat dzisiaj zdecydujemy się założyć. Tatuaż na ciele jest równoznaczny z nadrukiem na t-shircie. Nadrukiem, który niesie komunikat. Celem pracy jest refleksja nad poprawnością tych komunikatów, na ile świadomie się nimi posługujemy i jaki ma to wpływ na odbiór persony w przestrzeni publicznej.

Projekt powstał w 2023 roku w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn na na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Opieka artystyczna: dr Ewa Maria Śmigielska
Prezentacja na TV wideo oraz obiekt – kurtka
Zdjęcia: Jana Górska


"Mój drugi Tatuaż", Jana Górska

"Echo" – narzędzie wspierające rozmowę o stracie Agnieszka Odziemkowska

"Echo" to narzędzie, które powstało w odpowiedzi na problem tabuizacji śmierci, żałoby i straty. Zostało stworzone po to, aby dać pretekst i przestrzeń grupie bliskich osób (np. rodzinie, przyjaciołom, parze) do rozmowy o wspólnej stracie. Narzędzie, które działa na zasadach gry, jest zaprojektowane tak, aby podejmowany temat był możliwie dowolny. Można z jego pomocą rozmawiać o śmierci bliskiej osoby, o śmieci zwierzęcia, o utracie wiary, o emigracji z kraju czy o innej dowolnej stracie. Ma ono pomóc w otwarciu się na swoje wspomnienia, myśli i uczucia oraz dzieleniu się nimi z bliskimi osobami. Daje to możliwość wspólnotowego przeżywania straty i żałoby.

Instrukcja gry połączona jest z poradnikiem psychoedukacyjnym opracowanym przy udziale terapeutów. Uczestnicy dzielą się swoimi wspomnieniami i myślami w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, tworząc plansze mapy myśli. Pomagają im w tym pomocnicze pytania oraz akcesoria: żetony ze słowami i obrazami. Narzędzie skierowane jest do wszystkich, którzy są gotowi i chcą rozmawiać w gronie najbliższych na temat wybranej, wspólnie przeżytej straty. Dobrowolność uczestnictwa w spotkaniu jest tutaj najważniejsza. Spotkanie kończy się wtedy, kiedy zdecydują o tym uczestniczące w nim osoby. Zazwyczaj gra naturalnie przechodzi w swobodną rozmowę o omawianej stracie.

Projekt powstał w 2023 roku jako dyplom licencjacki na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Promotor: dr hab. Daniel Zieliński
Zdjęcia: Agnieszka Odziemkowska
Obiekt – gra

"Echo" – narzędzie wspierające rozmowę o stracie, Agnieszka Odziemkowska

Dominik Krzysztofik "Problem nacjonalizmu i broni białej w Polsce"

Celem projektu jest zbadanie relacji między nieuregulowanymi przepisami dotyczącymi broni białej w Polsce a ruchami nacjonalistycznymi oraz przemocą. Podkreśla on  wielowymiarowość interpretacji i ma za zadanie otwarcie dyskusji na temat narodowej tożsamości, jedności oraz regulacji prawnych.

Wykorzystałem powszechnie znane symbole – noże, kominiarkę, flagę, godło polskie, którym poprzez wykorzystanie specjalnych technik i materiałów nadałem nowe unikatowe znaczenie i spotęgowałem ich już skomplikowaną symbolikę. Transparentna kominiarka, zdeformowany uchwyt flagi, wypalony symbol orła z polskiego godła, wizualizacja dźwięków hymnu państwowego oparta na abstrakcji i przekształceniu, noże wykonane z lodu. Tradycyjna broń biała ma pozornie oczywisty cel funkcjonalny, który zostaje zmieniony w rytuale roztapiania zaprojektowanych przeze mnie lodowych noży. Doświadczenie staje się wielowymiarowe. Roztapianie się, destrukcja modeli noży jest aktem symbolicznym, sprzeciwem na powszechność występowania w Polsce broni białej.

Poprzez tworzenie abstrakcyjnych i symbolicznych projektów, prace zapraszają do kwestionowania prostej interpretacji, do jej analizy. Podkreślają ponadto, że symbole narodowe mogą być poddane manipulacji i mogą działać dla różnych celów. Chciałem podkreślić,  że wartości narodowe i tożsamość nie są widoczne i stałe, ale  rzeczywiste i złożone. A co za tym idzie, różne osoby mogą doświadczać narodowego dziedzictwa w różnych kontekstach.

Projekt powstał w 2023 roku jako dyplom licencjacki na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Promotorzy: dr Ewa Maria Śmigielska i dr Jakub Jezierski
Zdjęcia: Dominik Krzysztofik

"Problem nacjonalizmu i broni białej w Polsce", Dominik Krzysztofik

"Plakat", Jakub Pionty

Największym wyzwaniem kuratora wystawy jest, by oczy widzowskie zobaczyły komunikacyjny przekaz projektu, a umysły myślowskie go zrozumiały. W wewnętrznej przestrzeni ciał, gdzieś między duszą a jelitami, zachodzić powinien proces komunikacji, prowadzący do zrozumienia lub zainicjowania oczekiwanego procesu emocjonalnego. Moja praca wizualizuje ten kluczowy moment odrętwienia, w czasie którego impulsy elektryczne dowożą bling. To, co się dzieje na twarzach ludzi można zaobserwować w chwili, gdy wybrzmi już puenta dowcipu, ale nie zalewa ich jeszcze fala śmiechu. Projekt powstał w 2023 roku.

Poznań Design Festiwal 2023

W tym roku odbędzie się 10. edycja ogólnopolskiego wydarzenia prezentującego polskie wzornictwo przemysłowe. Bazowym elementem festiwalu w 2023 roku będzie hasło: „Komunikacja. Rozmowy w czasie niepewności”, które stanie się elementem inspirującym rozmowy, działania, praktyki i projekty realizowane w obszarze współczesnego projektowania. 10. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 22 – 30 września 2023

Miejsca: Centrum Kultury Zamek / Stary Browar /Poznańskie Centrum Dziedzictwa / Galeria Pyramida / Studio Bękarty

Organizator: Fundacja Made in Art

 Co, gdzie, kiedy

"Communication/Communicare". 
Wystawa podczas Poznań Design Festiwal 2023

Autorki i autorzy prac:

 • Natalia Gil (dyplom WW) – "Nowe święte symbole"
 • Jana Górska (studentka WW) –"Mój drugi Tatuaż"
 • Dominik Krzysztofik (dyplom WW) – "Problem nacjonalizmu i broni białej w Polsce"
 • Monika Mamzeta – "INK"
 • Agnieszka Odziemkowska (dyplom WW) – "Echo – narzędzie wspierające rozmowę o stracie"

Autorki i autorzy tekstów:

 • Beata Chmiel – "Prompts"
  Tekst powstał w 2023 roku. Beata Chmiel jest menedżerką kultury i ekspertką do spraw komunikacji.
 • Magda Figzał-Janikowska – "Przekazać nieuchwytne…"
  Tekst powstał w 2023 roku. Magda Figzał-Janikowska jest teatrolożką, i badaczką sztuki performatywnej.
 • Jiao Xingtao – "Yangdeng Art Cooperatives"
  "Yangdeng Art Cooperatives" to kompleksowy projekt artystyczny zainicjowany w 2012 roku, w mieście Yangdeng (powiat Tongzi,  prowincja Guizhou) przez artystę, rzeźbiarza i wykładowcę akademickiego Jiao Xingtao. Fragment wypowiedzi z 2023 roku.
 • Aleksander Ludwiński – "Communication/Communicare"
  Tekst powstał w 2023 roku. Aleksander Ludwiński jest studentem trzeciego roku na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizacja: Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu.
 • Maja Rowecka – "Intencjonalna komunikacja"
  Tekst powstał w 2023 roku. Maja Rowecka jest studentką trzeciego roku na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  specjalizacja: Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu.
 • Zeng Tu – "Dlaczego powinniśmy się komunikować?"
  Tekst powstał w 2023 roku. Zheng Tu jest malarzem i wykładowcą akademickim.

Zespół kuratorski:

Ewa Maria Śmigielska, Magdalena Małczyńska-Umeda, Jakub Pionty
Projekt plakatu: Jakub Pionty

Poznań, Stary Browar, Słodownia +1

22 września – 1 października 2023 
wernisaż wystawy: 22.09.2023, godz. 18.00

Partnerzy wystawy: SKELA; Wydział Wzornictwa; ASP w Warszawie.